top of page

Osallistumisohje ja säännöt

Valkokangas on joka toinen vuosi järjestettävä, kaikille avoin käsikirjoituskilpailu. Kilpailuun voi ottaa osaa kuka tahansa elokuvakäsikirjoittamisesta kiinnostunut, kokenut ammattilainen tai uusi kyky. Kilpailuun voi ottaa osaa uudella ja aiemmin esittelemättömällä käsikirjoituksella. Kilpailun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 

Kilpailu koostuu kahdesta vaiheesta: nimettömänä toteutettavasta esikarsinnasta ja viiden parhaan jatkoon valitun loppukilpailusta. Kilpailun tavoitteena on löytää uusia, kotimaisilla resursseilla toteutettavissa olevia fiktiivisiä tai autofiktiivisiä elokuvakäsikirjoituksia.

 

Dokumentti- tai lyhytelokuvakäsikirjoituksella ei voi osallistua kilpailuun. 

 

Osallistumisohjeet

 • Kilpailun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kilpailulla halutaan tukea suomenkielistä elokuvaa ja käsikirjoituksen tulee olla suomenkielinen. 

 • Kilpailuun lähetettävä tekstin tulee olla uusi ja aiemmin esittelemätön: sille ei ole aiemmin haettu rahoitusta eikä sitä ole esitelty tuotantoyhtiölle.  

 • Kilpailuun voi osallistua joko yksittäinen henkilö tai työryhmä.  

 • Ensimmäisellä kierroksella käsikirjoituksesta tulee kirjoittaa tapahtumaselostus (treatment), jonka maksimipituus on 15 A4-sivua rivivälillä 2.0, pistekoko 12. 

 • Tapahtumaselostus on proosamuotoisesti ja henkilöhahmon tai -hahmojen toiminnan kautta kirjoitettu tiivistelmä käsikirjoituksesta. Se on helppolukuinen ja tiivistää koko tarinan alusta loppuun. Olennaista on, että tapahtumaselostuksesta pystyy hahmottamaan kokonaisuuden: teemat ja tarinan, muodon ja sisällön. 

 • Tapahtumaselostuksen lisäksi osallistuja kirjoittaa yhdestä dialogikohtauksesta kirjoitusnäytteen (enintään viisi sivua) sekä henkilöluettelon lyhyin luonnekuvauksin (enintään kolme sivua). Kilpailutekstin pituus on kokonaisuudessaan täten enintään 23 sivua (15+5+3). 

 • Ensimmäisellä kierroksella tekstit käsitellään raadissa nimettöminä. 

 • Kilpailuehdotuksen on oltava toteuttavissa kotimaisin resurssein, toisin sanoen kilpailussa ei haeta avaruusseikkailuja Marsissa tai Avatarin kaltaista suurproduktiota. 

 • Käsikirjoitus ei saa olla tekoälyn tuottama, mutta tekoälyn käyttäminen kirjoitusvaiheen työvälineenä on sallittu. 

 • Ensimmäisen vaiheen kilpailutekstit lähetetään 9.9.2024 klo 23.59 mennessä kilpailun verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tallentaa kilpailutekstit arkistoonsa seuraavan käytännön mukaisesti: linkki selostukseen. Aineistojen suoja-aika 10 vuotta ja tämän jälkeen 10 vuotta käytettävissä luovuttajan luvalla. Aineisto avautuu yleiseen käyttöön 20 vuotta luovutushetkestä. Jos ei halua tekstiään tallennettavaksi, tämä tulee ilmaista lomakkeessa. 

 

Arviointiperusteet:

 

Kilpailutekstit arvioidaan seuraavilla kriteereillä: 

 1. Omaperäisyys. Käsikirjoitus perustuu tekijän omaperäiseen havaintoon, tuo tuoreita näkökulmia tuttuihinkin aiheisiin ja tarjoaa mahdollisuuden uusiin oivalluksiin. 

 2. Tarinan rakenne ja rytmi. Tarina kulkee sujuvasti ja sisältää eteenpäin vievän jännitteen. 

 3. Henkilöhahmojen mielenkiintoisuus. Henkilöhahmojen taustaan, tekemisiin, motivaatioon ja käyttäytymiseen on kiinnostavaa tutustua.  

 4. Dialogi ja autenttisuus. Dialogi on aidon tuntuista, sujuvaa ja istuu tarinaan. 

 5. Koskettavuus. Tarina sykähdyttää sekä tarjoaa mahdollisuuden kokea ja oivaltaa. 

 

Aikataulu:

 

Ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotusten määräaika on 9. syyskuuta 2024. Loppukilpailuun valittujen viiden kilpailuehdotuksen tekijät julkistetaan 3.12.2024. 

 

Loppukilpailu: 

 

Esikarsinnasta viisi parasta valitaan loppukilpailuun. Loppukilpailuun valitut saavat palautetta tekstistään sekä halutessaan valmennusta kilpailutyön loppuunsaattamiseen. Jatkoon valittu viisikko saa viisi kuukautta aikaa kehittää käsikirjoitustaan eteenpäin. Viidelle jatkoon valitulle maksetaan jatkokehittelyyn 10 000 euroa kullekin, yhteensä 50 000 euroa. os loppukilpailuun valittu ei halua työstää tekstiään eteenpäin, jaetaan hänen palkintosummansa muiden loppukilpailuun valittujen kesken. Palkitut ovat itse vastuussa palkintoon mahdollisesti liittyvistä veroseuraamuksista ja niiden hoitamisesta. Loppukilpailun tulokset julkistetaan 12.5.2025. 

 

 

Palkinnot:

 

Parhaan käsikirjoituksen palkinto on 35 000 euroa + ensimmäisen kierroksen 10 000 euroa. 

Toiseksi parhaan palkinto on 10 000 euroa + ensimmäisen kierroksen 10 000 euroa. 

Kolmanneksi parhaan palkinto on 5 000 euroa + ensimmäisen kierroksen 10 000 euroa. 

 

Tuomaristo:

 

Esikarsintaan osallistuvia kilpailuehdotuksia arvioi noin kolmenkymmenen hengen raati, joka koostuu elokuva- ja kirjoitusalan ammattilaisista. Raadissa on edustettuina muun muassa merkittäviä suomalaisia tuotantoyhtiöitä, televisiokanavia ja muita alan toimijoita. Loppukilpailun tuomaristo julkistetaan kilpailun verkkosivuilla 3.12.2024 mennessä. 

 

Tuomariston jäsenet eivät saa osallistua tietoisesti läheistensä tai lähipiirinsä kilpailutyön arviointiin. Mahdollisen jääviyden myötä tuomaristojäsenen tulee välittömästi jäävätä itsensä kyseisen kilpailutyön arvioinnista. Tämän laiminlyönti voi johtaa kilpailusta ja tuomaristosta poissulkemiseen. Kilpailua ei saa myöskään käyttää jo tuotantoyhtiössä tai vastaavassa työstettävän käsikirjoituksen rahoittamiseen. 

 

Tekijänoikeudet: 

Kilpailuun osallistuja omistaa kaikki kilpailutekstinsä oikeudet ja saa hyödyntää niitä parhaaksi katsomallaan kaupallisella tai muulla tavalla. Kilpailulle ei siirry osallistumisen myötä mitään oikeuksia. 

Säännöt päivitetty 7.6.2024

bottom of page